MENU

Predstavy klientov sme pripravení realizovať aj po architektonickej a dizajnérskej stránke

Naši dizajnéri navrhnú interiér, záhradní architekti zase záhradu i okolie domov a chát. Nejde však iba o plány, projekty vieme realizovať s ohľadom na územné i enviromentálne možnosti. Zabezpečíme rekonštrukcie pôvodných objektov alebo aj novostavby domov, chát a iných nehnuteľností.Pozrite si výsledky našej práce

ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY


Kompletné pracovanie investičného zámeru

Štúdie územnej zóny a stavby

Projekt na územné rozhodnutie

Projekt na stavebné povolenie

Realizačný projekt

Projekt skutočného vyhotovenia

Zameranie stavby

Projektovanie domov, bytov a iných objektov

INŽINIERING - PONUKA SLUŽIEB


predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami

vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

kolaudačné rozhodnutia a legalizácia stavieb

búracie povolenia - zastupovanie investora tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)

zabezpečenie stavebného dozoru

spracovanie tendrov

pomoc pri výbere dodávateľa stavby

zabezpečenie daňového poradenstva v oblasti nehnuteľností

Presvedčte sa o profesionálnom prístupe spoločnosti LT-EU GROUP, ktorá vás rada prevedie procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Navyše poskytuje aj kompletný právny a hypotekárny servis a nadštandardné služby pri projektovaní stavieb.

Vďaka spolupráci s kvalifikovanými interiérovými dizajnérmi dokáže splniť vaše predstavy o pohodlnom domove alebo reprezentatívnych komerčných priestoroch. Okrem Slovenska, pôsobí aj v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Španielsku i v Dominikánskej republike.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.