MENU

Vecné bremená sa často považujú za veľký strašiak na realitnom trhu. Neraz som sa stretol s ľuďmi, ktorí s obavou hľadeli na nehnuteľnosť zaťaženú touto právnou skutočnosťou. Ale čo to vlastne to vecné bremeno je a ako je možné postupovať, keď sa rozhodnete pre kúpu takéhoto objektu? 

Vecné bremeno je právo alebo povinnosť, ktoré je spojené s určitým kusom pozemku alebo budovy. Môže ísť napríklad o právo prechodu alebo o povinnosť udržiavať stavbu na pozemku. Vecné bremeno má svoje korene v historii, kedy sa tak zabezpečovali rôzne právne vzťahy, či už medzi susedmi, alebo medzi majiteľom a nájomcom.

Predstavte si, že ste nájomcom vinice uprostred kopcov. Práve ste sa dozvedel, že váš majiteľ plánuje pozemok predaj. To by mohlo znamenať problém, pretože nový vlastník by mohol mať záujem využiť pozemok na niečo iné a vy by ste stratili prístup k vinici. Ako sa teda pred týmto chrániť? Jednou z možností je práve vecné bremeno. Majiteľ môže na pozemok uložiť vecné bremeno, ktoré vám zaručí právo prechodu na vinici aj po predaji pozemku.

Povinnosťou realitného makléra je vám vecné bremeno vopred oznámiť. Ak sa rozhodnete pre kúpu, malo by byť súčasťou kúpnej zmluvy. Právnik vám potom vie poradiť, ako s vecným bremenom naložiť, či je možné ho odstrániť, alebo či je možné s ním žiť.

Hovorí sa, že nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom je ako auto s ručnou brzdou. Môžete ho síce vodiť, ale nie je to ideálne a môže to byť náročné. Nezabúdajte však, že aj ručnú brzdu je možné uvoľniť. Rovnako je to aj s vecným bremenom – niekedy je možné sa ho zbaviť, ale niekedy je to zložitejšie a vyžaduje to komunikáciu s tretími stranami.

Vecné bremená sú teda v niektorých prípadoch nevyhnutné, ale nie sú neprekonateľné. Dôležité je pristupovať k nim s rozvahou a poradenstvom odborníka. Nezabudnite, že aj výzva môže byť príležitosť a nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom môže byť skvelým nákupom. Ako som už povedal, vecné bremeno je ako ručná brzda. Môže vás spomaliť, ale nemusí vás zastaviť úplne.Presvedčte sa o profesionálnom prístupe spoločnosti LT-EU GROUP, ktorá vás rada prevedie procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Navyše poskytuje aj kompletný právny a hypotekárny servis a nadštandardné služby pri projektovaní stavieb.

Vďaka spolupráci s kvalifikovanými interiérovými dizajnérmi dokáže splniť vaše predstavy o pohodlnom domove alebo reprezentatívnych komerčných priestoroch. Okrem Slovenska, pôsobí aj v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Španielsku i v Dominikánskej republike.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.