MENU

Nad poslednou dekádou sa diskutovalo o zvyšujúcich sa nákladoch na bývanie vo veľa častiach sveta. Slovensko, hoci sa nevyhlo tejto tendencii, stále ostáva relatívne cenovo dostupné miesto na bývanie v porovnaní s niektorými inými krajinami v Európe. Tento fakt môže byť pre mnohých Slovákov úľavou, ale stále je dôležité pozrieť sa na faktory, ktoré ovplyvňujú ceny bývania na Slovensku a porovnať ich s inými krajinami.

Trendy v cene bývania v Európe

V posledných rokoch sme svedkami výrazného nárastu cien bývania v niektorých európskych krajinách. Zvlášť vo veľkých mestách ako Londýn, Paríž alebo Berlín, ceny nehnuteľností dosiahli rekordné úrovne a stali sa neprístupnými pre mnohých obyvateľov. Dôvody za týmto zvýšením sú rôznorodé, vrátane dopytu po nehnuteľnostiach, obmedzenej dostupnosti pozemkov na výstavbu a investícií zo zahraničia.

Slovenský kontext

V porovnaní s týmito krajinami sa situácia na Slovensku môže javiť o niečo stabilnejšie. Aj keď ceny bývania postupne stúpajú, tempo tohto rastu je všeobecne nižšie. Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu vysvetľovať túto odlišnú dynamiku:

Dostupnosť pôdy: Na rozdiel od niektorých európskych krajín, Slovensko má stále dostatok dostupných pozemkov na výstavbu nových domov. Tento faktor môže pomôcť udržať ceny nehnuteľností relatívne stabilné.

Dopyt po bývaní: Zatiaľ čo dopyt po bývaní na Slovensku stúpa, nedosahuje také extrémne úrovne ako v niektorých zahraničných trhoch, čo môže znížiť tlak na rast cien.

Ekonomická stabilita: Slovensko si udržiava stabilnú ekonomiku v porovnaní s niektorými inými krajinami v regióne. To môže prispieť k dôvere spotrebiteľov a investorov, čo môže mať za následok menej výkyvov v cene bývania.

Perspektíva do budúcnosti

Aj napriek relatívnej stabilite je dôležité, aby Slovensko udržiavalo svoje nízke ceny bývania. Tento faktor je kľúčový pre zachovanie dostupnosti bývania pre obyvateľov a udržanie hospodárskej konkurencieschopnosti krajiny. Vláda a regulačné orgány by mali vyvíjať úsilie na podporu trhu s nehnuteľnosťami a zabezpečiť, aby ceny zostali na dostupnej úrovni pre širokú verejnosť.

V závere, hoci cena bývania na Slovensku stúpa, stále zostáva relatívne cenovo dostupnou voči mnohým európskym krajinám. Aj keď existujú isté tlaky na rast cien, zatiaľ sa zdá, že Slovensko zvláda túto situáciu lepšie ako niektoré jeho susedné krajiny. Je však dôležité monitorovať túto situáciu a podnikať opatrenia na udržanie cenovej dostupnosti bývania pre všetkých obyvateľov.Presvedčte sa o profesionálnom prístupe spoločnosti LT-EU GROUP, ktorá vás rada prevedie procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Navyše poskytuje aj kompletný právny a hypotekárny servis a nadštandardné služby pri projektovaní stavieb.

Vďaka spolupráci s kvalifikovanými interiérovými dizajnérmi dokáže splniť vaše predstavy o pohodlnom domove alebo reprezentatívnych komerčných priestoroch. Okrem Slovenska, pôsobí aj v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Španielsku i v Dominikánskej republike.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.