MENU

Krátkodobý prenájom a jeho výhody. Krátkodobý prenájom sa v poslednej dobe teší veľkej obľube.Je často správnou voľbou pre ľudí, ktorí často cestujú alebo nemajú žiadne záväzky k miestu bydliska. Máme pár príkladov, ako už v dnešnej dobe si ľudia úplne zvykli na krátkodobý prenájom pri iných odvetviach. Výborným príkladom je operatívny leasing na auto. Tento produkt je tak často používaný, že už automobilky ho zaviedli ako samostatnú kategóriu vo svojom portfóliu. Teraz prichádzajú na miesto nehnuteľnosti, kde sa rovnako poslednom čase začína tento spôsob financovania čoraz väčšej obľube. Tu je niekoľko výhod krátkodobých prenájmov oproti dlhodobým prenájmom: 

 

  • Flexibilita: Krátkodobý prenájom vám poskytuje väčšiu flexibilitu. Môžete sa ľahšie prispôsobiť meniacim sa potrebám, ako sú dovolenky, služobné cesty alebo prechodné obdobia. 

 

  • Žiadne dlhodobé záväzky: Krátkodobý prenájom vás nezaväzuje na dlhú dobu, čo znamená, že sa nemusíte obávať dlhodobých zmlúv a môžete sa ľahšie prispôsobiť životným zmenám. 

 

  • Rýchly presun: Ak sa rozhodnete zmeniť svoje bydlisko alebo pracovisko, môžete sa rýchlo presťahovať bez toho, aby ste boli viazaní existujúcou nájomnou zmluvou. 

 

  • Menšia zálohová platba: Krátkodobé prenájmy často nevyžadujú takú vysokú záruku alebo zálohu ako dlhodobé prenájmy. 

 

  • Variabilita lokalít: Môžete ľahko vyskúšať rôzne lokality a miesta bez vážnych záväzkov. 

 

  • Nižšie náklady na údržbu: V niektorých prípadoch môže majiteľ nehnuteľnosti znášať náklady na údržbu a opravy pri krátkodobom prenájme, čo môže byť výhodné. 

 

  • Väčšia dostupnosť: Krátkodobé prenájmy sú často ľahšie dostupné, čo môže byť užitočné v oblastiach s obmedzeným počtom dlhodobých prenájmov. 

 

Čo sa týka možností získania takéhoto typu prenájmu tak napríklad spoločnosť LT-EU Group práve takúto službu ponúka. LT-EU Group je spoločnosť, ktorá poskytuje rôzne služby okrem tých realitných, vďaka ich schopnostiam riešiť aj tie najviac náročné otázky klientov ohľadom nehnuteľností alebo podnikania s nimi, sa môže pochváliť množstvom spokojných klientov.Presvedčte sa o profesionálnom prístupe spoločnosti LT-EU GROUP, ktorá vás rada prevedie procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Navyše poskytuje aj kompletný právny a hypotekárny servis a nadštandardné služby pri projektovaní stavieb.

Vďaka spolupráci s kvalifikovanými interiérovými dizajnérmi dokáže splniť vaše predstavy o pohodlnom domove alebo reprezentatívnych komerčných priestoroch. Okrem Slovenska, pôsobí aj v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Španielsku i v Dominikánskej republike.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.