MENU

Prečo je dôležité mať profesionálnu kúpno-predajnú zmluvu? 

Pri obchodovaní s nehnuteľnosťami existuje niekoľko dôležitých krokov, ktoré treba dodržať, aby všetko prebehlo hladko a bez problémov. Jedným z týchto krokov je vytvorenie kvalitnej nájomnej a kúpnej zmluvy. A práve tu vstupuje do hry realitná kancelária.

Prečo je vytvorenie týchto zmlúv prostredníctvom realitnej kancelárie také dôležité? Tu je niekoľko dôvodov:

Právna Ochrana: Realitná kancelária má znalosť miestnych a štátnych právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú obchody s nehnuteľnosťami. Zmluvy vytvorené profesionálnym realitným agentom zaisťujú, že obe strany sú riadne právne chránené. Profesionálne zmluvy zahŕňajú všetky potrebné informácie týkajúce sa nehnuteľnosti, vrátane historických údajov o nehnuteľnosti, záväzkov a obmedzení. To poskytuje transparentnosť a minimalizuje riziko nepríjemných prekvapení.

Kvalitný Obsah: Profesionálna zmluva obsahuje jasné a presné podmienky a ustanovenia, čo minimalizuje nejasnosti a nedorozumenia medzi nájomcami, kupujúcimi a predávajúcimi. Kupujúci a nájomcovia majú istotu, že ich práva sú chránené a že nebudú mať problémy so zneužívaním. Profesionálna zmluva môže obsahovať aj dôležité ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a podmienok pre vysťahovanie.

Zjednodušenie Procesu: Realitná kancelária môže zabezpečiť, že všetky potrebné dokumenty a povinnosti sú správne vyplnené a odovzdané včas, čo zjednodušuje celý proces. Predávajúci môžu profitovať z profesionálne vytvorených kúpnych zmlúv, ktoré chránia ich záujmy a definujú jasné podmienky predaja. To znižuje riziko sporov a konfliktov medzi stranami a prispieva k hladkému uzatváraniu obchodov.

Profesionálny Dojem: Spolupráca s realitnou kanceláriou ukazuje, že ste profesionál vo svojom obchode a dbáte na záujmy všetkých strán. To môže prilákať viac zákazníkov a zvyšovať vašu dôveryhodnosť. Profesionálna realitná kancelária má skúsených agentov, ktorí majú vedomosti o miestnych trhových podmienkach a právnych predpisoch. To znamená, že vytvoria zmluvy, ktoré sú presne prispôsobené miestnym potrebám a zabezpečia, že všetky zákonné požiadavky sú splnené.

Rýchlejší Obchod: Vďaka profesionálnym zmluvám a skúsenostiam realitnej kancelárie sa obchod môže uzavrieť rýchlejšie a efektívnejšie.

Na rad prichádza LT-EU Group, okrem toho že táto spoločnosť berie veľmi vážne svoju profesionalitu a odbornosť. To hneď v niekoľkých bodoch: 

  • Obhajujeme záujmy klienta, upozorníme vás na možné rizika a odhalíme problematické ustanovenia.
  • Zaručíme vymožiteľnosť zmluvy.
  • Pri prenájme : Obhajujeme záujmy klienta, to znamená lepšie podmienky počas trvania nájmu. Napríklad  čo sa týka depozitu či ukončenia nájmu.

 

Všetky tieto dôvody poukazujú na to, že spolupráca s realitnou kanceláriou pri vytváraní nájomnej a kúpnej zmluvy má veľký význam pre úspešný a bezproblémový obchod. Nezabudnite na túto dôležitú službu, keď sa rozhodujete pre nájom alebo kúpu nehnuteľnosti. Výber správnej realitnej kancelárie na tvorbu nájomných a kúpných zmlúv môže zohrať kľúčovú úlohu pri úspešnom a bezproblémovom obchode. Zabezpečuje to ochranu záujmov všetkých strán a poskytuje jasnosť v celej transakcii.Presvedčte sa o profesionálnom prístupe spoločnosti LT-EU GROUP, ktorá vás rada prevedie procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Navyše poskytuje aj kompletný právny a hypotekárny servis a nadštandardné služby pri projektovaní stavieb.

Vďaka spolupráci s kvalifikovanými interiérovými dizajnérmi dokáže splniť vaše predstavy o pohodlnom domove alebo reprezentatívnych komerčných priestoroch. Okrem Slovenska, pôsobí aj v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Španielsku i v Dominikánskej republike.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.