MENU

V roku 2023 sme svedkami významného rastu v oblasti realitných fondov, pričom sa pozitívne vyhliadky ešte viac umocňujú vďaka trendu klesajúcich úrokových sadzieb. Dominantným aspektom, ktorý by sme mali sledovať, je trend znižovania úrokových sadzieb ako reakcia na klesajúcu infláciu. Tento krok má potenciál viesť k významnému zníženiu nákladov na úvery, čo môže mať významný vplyv na trh nehnuteľností.

Rast realitných fondov v roku 2023

Vyhliadky s klesajúcimi úrokovými sadzbami

Trend klesajúcich úrokových sadzieb prináša s sebou pozitívne vyhliadky pre realitné fondy.

Investori majú tendenciu obracať sa k realitným fondom ako k stabilnej investičnej možnosti v prostredí nižších úrokových sadzieb.

Trend znižovania úrokových sadzieb v reakcii na klesajúcu infláciu

Úrokové sadzby sú často určované centrálnymi bankami na základe aktuálnej inflačnej situácie.

Klesajúca inflácia vedie k zníženiu úrokových sadzieb, čo má pozitívny vplyv na realitné fondy a investície do nehnuteľností.

Vplyv na trh nehnuteľností

Zníženie nákladov na úvery môže stimulovať dopyt po nehnuteľnostiach a posilniť ceny na trhu.Investície do nehnuteľností sa môžu stať atraktívnejšou voľbou pre investorov hľadajúcich stabilné výnosy.

Čo nás čaká?

Realitné fondy majú v roku 2024 výbornú perspektívu vďaka kombinácii rastu, klesajúcich úrokových sadzieb a inflácie.

Investori by mali mať na pamäti, že nižšie úrokové sadzby môžu viesť k zvýšenému záujmu o investície do nehnuteľností, čo môže ovplyvniť trh aj v budúcnosti.

Tento blog poskytuje pohľad na aktuálnu situáciu v oblasti realitných fondov a ich vzťah s klesajúcimi úrokovými sadzbami. Je dôležité, aby investori a aktéri na trhu nehnuteľností boli informovaní o týchto trendoch a ich potenciálnych vplyvoch na ich portfólio a obchodné stratégie.

Rast realitných fondov v roku 2024

Rozvoj realitných fondov sa v roku 2024 javí ako dynamický a perspektívny. Podľa nedávnych štúdií a správ dosiahol sektor realitných fondov výrazný nárast v hodnote aktív a investícií. Investori sa obracajú k týmto fondom ako k stabilnej a spoľahlivej investičnej možnosti, čo podporuje ďalší rast a expanziu tohto odvetvia.

Vyhliadky s klesajúcimi úrokovými sadzbami

Klesajúce úrokové sadzby majú pozitívny vplyv na realitné fondy, ktoré sa stávajú atraktívnou alternatívou pre investície v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Tento trend vedie k zvýšenému dopytu po nehnuteľnostných investíciách, keďže investorom ponúka stabilné výnosy a nízke náklady na financovanie.

Trend znižovania úrokových sadzieb v reakcii na klesajúcu infláciu

Úrokové sadzby sú často určované centrálnymi bankami na základe aktuálnej inflačnej situácie. Vzhľadom na pokles inflácie sa centrálni bankári rozhodujú pre postupné znižovanie úrokových sadzieb s cieľom stimulovať ekonomiku a podporiť investície. Tento krok posilňuje konkurencieschopnosť realitných fondov ako investičnej možnosti.

 Presvedčte sa o profesionálnom prístupe spoločnosti LT-EU GROUP, ktorá vás rada prevedie procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Navyše poskytuje aj kompletný právny a hypotekárny servis a nadštandardné služby pri projektovaní stavieb.

Vďaka spolupráci s kvalifikovanými interiérovými dizajnérmi dokáže splniť vaše predstavy o pohodlnom domove alebo reprezentatívnych komerčných priestoroch. Okrem Slovenska, pôsobí aj v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Španielsku i v Dominikánskej republike.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.